fbpx

Poniżej opisujemy 8 najważniejszych korzyści ogłoszenia upadłości konsumenckiej:

1. Oddłużenie

Długi upadłego zostaną umorzone. Umorzenie zobowiązań upadłego jest możliwe dopiero po ogłoszeniu upadłości przez Sąd, przeprowadzeniu likwidacji majątku i wykonaniu Planu Spłaty Wierzycieli. W wyniku postępowania upadłościowego nastąpi umorzenie niespłaconych w toku postępowania upadłościowego zobowiązań. Mogą zostać umorzone wszystkie zobowiązania z kilkoma wyjątkami określonymi w ustawie bez względu na ich wysokość, charakter prawny (prywatne i publicznoprawne, konsumenckie oraz z działalności gospodarczej) oraz odległy czas ich powstania. Wygasają roszczenia wobec upadłego ze strony jego gwarantów, poręczycieli oraz współdłużników tych zobowiązań, które zostały umorzone.

 

Ważne!

Nie podlegają umorzeniu zobowiązania:

 

 • o charakterze alimentacyjnym,
 • zobowiązania wynikające z rent z tytułu odszkodowania za wywołanie choroby,
 • niezdolności do pracy, kalectwa lub śmierci,
 • zobowiązania do zapłaty orzeczonych przez sąd kar grzywny, a także do wykonania obowiązku naprawienia szkody oraz zadośćuczynienia za doznaną krzywdę,
 • zobowiązania do zapłaty nawiązki lub świadczenia pieniężnego orzeczonych przez sąd jako środek karny lub środek związany z poddaniem sprawcy próbie,
 • jak również zobowiązania do naprawienia szkody wynikającej z przestępstwa lub wykroczenia stwierdzonego prawomocnym orzeczeniem
 • oraz zobowiązania, których upadły umyślnie nie ujawnił, jeżeli wierzyciel nie brał udziału w postępowaniu.

Zobowiązania zaciągnięte przez upadłego po dniu ogłoszenia upadłości nie będą umorzone.

2. Zawieszenie postępowań

 • ZAWIESZENIE POSTĘPOWANIA EGZEKUCYJNEGO
  Zawieszenie egzekucji z chwilą ogłoszenia upadłości przez cały czas trwania postępowania aż do chwili umorzenia zobowiązań. Z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o ogłoszeniu upadłości postępowanie egzekucyjne zostanie umorzone.
 • ZAWIESZENIE POSTĘPOWANIA SĄDOWEGO O ZAPŁATĘ
  Z chwilą ogłoszenia upadłości wszystkie postępowania toczące się przeciwko upadłemu, a wszczęte przed ogłoszeniem upadłości, zostaną zawieszone.
 • ZAWIESZENIE DZIAŁAŃ WINDYKACYJNYCH I PRZEDSĄDOWYCH
  Pomimo faktu, że skutek ten nie wynika wprost z przepisów ustawy w praktyce złożenie wniosku o ogłoszenie upadłości, a następnie ogłoszenie przez sąd upadłości, do takiego efektu prowadzi.

4. Zatrzymanie naliczania odsetek

Z chwilą ogłoszenia upadłości od wierzytelności, które nie były zabezpieczone rzeczowo (np. poprzez ustanowienie hipoteki, zastawu rejestrowego) nie biegną przeciwko upadłemu odsetki. Odsetki biegną jedynie na rzecz wierzycieli posiadających zabezpieczenie rzeczowe, ale odsetki te mogą zostać zaspokojone w postępowaniu upadłościowym jedynie z przedmiotu zabezpieczenia.

 

Zatem ogólną regułą jest zaspakajanie w postępowaniu upadłościowym odsetek wyłącznie za okres do dnia ogłoszenia upadłości.

5. Możliwość zawarcia układu (ugody) z wierzycielami

Prawdopodobieństwo zawarcia ugody z wierzycielami znacząco rośnie z chwilą ogłoszenia przez sąd upadłości konsumenckiej.

 

Nie ma ograniczeń co do zakresu takiej ugody, a więc to od rozsądnych propozycji układowych dłużnika uwzględniających interesy obu stron zależy powodzenie tego działania.

Zawarcie układu jest możliwe dopiero po ogłoszeniu upadłości, aż do chwili zakończenia likwidacji majątku upadłego.

 

6. Wsparcie w zaspokojeniu potrzeb mieszkaniowych upadłego

Jeżeli upadły posiadał lokal mieszkalny bądź dom jednorodzinny (również w majątku wspólnym małżeńskim), który wszedł do Masy Upadłości na zaspokojenie roszczeń wierzycieli przysługuje mu uprawnienie do otrzymania kwoty pieniężnej odpowiadającej przeciętnemu czynszowi najmu lokalu mieszkalnego za okres od 12 do 24 miesięcy.

 

Jest to wyraźne polepszenie położenia dłużnika zamieszkującego w lokalu likwidowanym przez syndyka, w szczególności w porównaniu z egzekucją komorniczą.

7. Wzmocnienie pozycji wobec wierzycieli

Upadłość konsumencka z jej możliwością umorzenia zobowiązań upadłego radykalnie polepszyła położenie niewypłacalnego i rzetelnego dłużnika wobec jego wierzycieli. Nowa Upadłość Konsumencka już zmienia nastawienie wierzycieli instytucjonalnych do dłużników, którzy popadli w niewypłacalność bez swojej winy. A to dopiero początek!

 

Ponadto grupowy charakter postępowania upadłościowego pozwala na uporządkowanie złożonej sieci zobowiązań obciążających dłużnika – upadły kontaktuje się z syndykiem, który reprezentuje upadłego wobec wierzycieli, a nie wszystkimi wierzycielami z osobna.

8. Spokój i komfort psychiczny

Niewątpliwie jest to jedna z najważniejszych korzyści, które daje upadłość konsumencka. Większość dłużników przed podjęciem decyzji o wejściu w proces upadłości konsumenckiej zmagało się z częstymi telefonami, a nawet wizytami pracowników firm windykacyjnych. Zajęcia komornicze na wypłacie/koncie bankowym oraz brak pieniędzy na normalne życie doprowadzają do wielu nieprzyjemnych myśli i emocji takich jak strach, lęk, poczucie bezradności, brak pewności siebie, agresję itp. Co gorsza wiele osób choruje na depresję, a nawet miewa myśli lub próby samobójcze.

Upadłość konsumencka powoduje, że wszystko to znika, upadły może w końcu normalnie zacząć funkcjonować, lepiej śpi, zaczyna myśleć pozytywnie, przestaje chorować i zaczyna odbudowywać swoje życie od nowa.

 

Podsumowanie

Jak widać upadłość konsumencka niesie za sobą szereg korzyści i skutków nie tylko materialnych, ale przede wszystkim powoduje, że dłużnik, który nie radzi sobie ze spłatą swoich zobowiązań i ma od dłuższego czasu problemy finansowe może zacząć normalnie funkcjonować w społeczeństwie i życiu gospodarczym bez windykacji, komorników, długów i negatywnych emocji. 

Jednak nie oznacza to, że upadłość konsumencka to tylko korzyści. Jest szereg konsekwencji prawnych, które ponosi upadły wchodząc w proces.

Dlatego nasi eksperci na konsultacjach analizują sytuację naszych Klientów pod kątem prawnym i finansowym i przedstawiają wszelkie korzyści oraz konsekwencje prawne dopasowane do indywidualnej sytuacji. Zajmują się oceną ryzyka i często okazuje się, że upadłość konsumencka nie jest dobra dla każdego niewypłacalnego dłużnika.

 

——

Oceń swoje szanse na oddłużenie w upadłości konsumenckiej podczas spotkania z naszymi prawnikami. Pierwsze spotkanie jest bezpłatne.

Aby skorzystać z porady i analizy Twoich szans pod kątem prawnym i finansowym, należy umówić swój indywidualny termin spotkania.

 

 

ZADZWOŃ POD NUMER: 505 906 905

LUB WYPEŁNIJ FORMULARZ KONTAKTOWY PONIŻEJ

Co to jest upadłość konsumencka?

O upadłości konsumenckiej słyszała znaczna część z nas. W końcu z roku na rok coraz więcej osób decyduje się na skorzystanie z tego przywileju, o czym wskazują statystyki. Z dniem 24 marca 2020 roku w życie weszły przepisy nowelizacji prawa upadłościowego. Czego...

Co najgorszego może się wydarzyć jeżeli dłużnik będzie „chować głowę w piach” lub nic nie zrobi ze swoimi długami?

W tym wpisie chcemy pokazać Ci 5 etapów, przez które przechodzą dłużnicy, którzy niespłacają swoich zobowiązań finansowych:   Zadłużenie stale będzie się powiększać, naliczane odsetki, koszty sądowe, koszty komornicze mogą podnieść wysokość zadłużenia o nawet...

Co zrobić aby jak najlepiej przygotować się do upadłości konsumenckiej?

Jak właściwie przygotować się do upadłości konsumenckiej (zanim podejmiesz jakiekolwiek kroki) Upadłość konsumencka jest przywilejem dla dłużnika, umożliwiającym mu rozpoczęcie życia od nowa bez długów. Dlatego należy przestrzegać poniższych wskazówek aby proces...

Najważniejsze korzyści ogłoszenia upadłości konsumenckiej

Poniżej opisujemy 8 najważniejszych korzyści ogłoszenia upadłości konsumenckiej: 1. Oddłużenie Długi upadłego zostaną umorzone. Umorzenie zobowiązań upadłego jest możliwe dopiero po ogłoszeniu upadłości przez Sąd, przeprowadzeniu likwidacji majątku i wykonaniu Planu...

Słownik pojęć upadłościowych

Zdobywając wiedzę na temat upadłości konsumenckiej, z pewnością zobaczysz wiele typowych dla tego tematu pojęć. Aby ułatwić Ci zrozumienie ich, przygotowaliśmy definicje najważniejszych pojęć. Upadłość konsumencka Postępowanie sądowe przeznaczone dla osób fizycznych...

Jak zacząć współpracę z naszą kancelarią?

Jak wygląda współpraca z naszą kancelarią?

Jak wypełnić wniosek o ogłoszenie upadłości konsumenckiej

W poprzednich artykułach wyjaśnialiśmy m.in. czym jest upadłość konsumencka oraz jak wygląda cała procedura upadłości. W niniejszym artykule opisujemy na co zwrócić uwagę podczas sporządzania wniosku o ogłoszenie upadłości konsumenckiej oraz udostępniamy wzór w.w...