fbpx

Jak właściwie przygotować się do upadłości konsumenckiej (zanim podejmiesz jakiekolwiek kroki)

Upadłość konsumencka jest przywilejem dla dłużnika, umożliwiającym mu rozpoczęcie życia od nowa bez długów. Dlatego należy przestrzegać poniższych wskazówek aby proces przebiegł sprawnie i relatywnie szybko.

 

Aby dać sobie większe szanse na jak najkrótszy proces Upadłości Konsumenckiej, powinieneś / powinnaś:

 • Zbierać dokumenty i wiedzę o swoich długach celem udokumentowania każdej wierzytelności,
 • Poszukiwać świadków mogących zeznawać w sprawie,
 • Sprawdzić swój wcześniejszy adres do doręczeń korespondencji z wierzycielami – czy odbierasz pod nim pocztę, czy należy go zaktualizować,
 • Przejawiać aktywność cechującą starannego dłużnika – pozostawać w kontakcie z wierzycielami szukającymi kontaktu z Tobą, gromadzić pisma i składać im propozycje polubownego załatwienia sprawy długu ( dowody należytej staranności i braku winy ),
 • Występować o zaświadczenia z banków na okoliczność istnienia zadłużenia i jego wysokości na dany moment,
 • Wystąpić o aktualny raport BIK na okoliczność istnienia zadłużenia oraz historii kredytowej,
 • Zgromadzić zaświadczenia, dokumenty, umowy przedstawiające Twoją obecną sytuację materialną,
 • Jeżeli jesteś przedsiębiorcą – w trybie pilnym nawiązać kontakt z prawnikiem celem złożenia wniosku o ogłoszenie upadłości przedsiębiorcy.

 

Czego nie powinieneś / nie powinnaś robić bez konsultacji z profesjonalistami

 • Nie zadłużaj się, nie zwiększaj stopnia swojego zadłużenia i stopnia niewypłacalności poza szczególnie uzasadnionymi wypadkami,
 • Nie pożyczaj pieniędzy w jakiejkolwiek formie od kogokolwiek, z wyjątkiem wsparcia rodziny – nie zaciągaj żadnych chwilówek!,
 • Nie informuj osób trzecich, a w szczególności wierzycieli o swoich dochodach, wydatkach i majątku,
 • Nie kontaktuj się z wierzycielami, którzy na razie nie wzywają Cię do zapłaty i nie szukają kontaktu z Tobą,
 • Nie zawieraj związku małżeńskiego ani nie rozwódź się przed wejściem w proces upadłości,
 • Nie dokonuj ustanowienia rozdzielności majątkowej małżeńskiej, podziału majątku wspólnego ani nie zawieraj jakiejkolwiek innej umowy małżeńskiej,
 • Nie sprzedawaj ani nie darowuj składników Twojego majątku komukolwiek,
 • Nie ignoruj postępowań sądowych i egzekucji komorniczej,
 • Nie ignoruj przesyłek pocztowych i informacji o awizo,
 • Nikomu nie ujawniaj swojej woli ogłoszenia upadłości konsumenckiej,
 • Nie spłacaj wspólnych małżeńskich długów, jeżeli jesteś w trakcie postępowania rozwodowego,
 • Nie podpisuj i nie zawieraj porozumień i ugód z wierzycielami, nie składaj oświadczeń o uznaniu długu, ani tym bardziej nie składaj oświadczeń o poddaniu się egzekucji, nie ustanawiaj zabezpieczeń osobowych i rzeczowych istniejących długów,
 • Nie zrzekaj się źródeł dochodu np. poprzez wypowiedzenie umowy o pracę,
 • Nie zrzekał się jakichkolwiek korzyści majątkowych czy roszczeń np. odrzucał, zrzekał się spadku, umarzał dług dłużnikowi.

Podsumowanie:

Jeżeli jesteś osobą fizyczną (nie prowadzisz działalności gospodarczej), a Twoja sytuacja finansowa jest aktualnie zachwiana – masz zaległości wobec swoich wierzycieli i nie jesteś w stanie ich spłacać nie z własnej winy (choroba, utrata pracy, rozwód etc.), nie czekaj do momentu kiedy otrzymasz pisma od komornika. Oceń swoje szanse na oddłużenie w upadłości konsumenckiej podczas spotkania z ekspertami naszej kancelarii.

Co to jest upadłość konsumencka?

O upadłości konsumenckiej słyszała znaczna część z nas. W końcu z roku na rok coraz więcej osób decyduje się na skorzystanie z tego przywileju, o czym wskazują statystyki. Z dniem 24 marca 2020 roku w życie weszły przepisy nowelizacji prawa upadłościowego. Czego...

Co najgorszego może się wydarzyć jeżeli dłużnik będzie „chować głowę w piach” lub nic nie zrobi ze swoimi długami?

W tym wpisie chcemy pokazać Ci 5 etapów, przez które przechodzą dłużnicy, którzy niespłacają swoich zobowiązań finansowych:   Zadłużenie stale będzie się powiększać, naliczane odsetki, koszty sądowe, koszty komornicze mogą podnieść wysokość zadłużenia o nawet...

Co zrobić aby jak najlepiej przygotować się do upadłości konsumenckiej?

Jak właściwie przygotować się do upadłości konsumenckiej (zanim podejmiesz jakiekolwiek kroki) Upadłość konsumencka jest przywilejem dla dłużnika, umożliwiającym mu rozpoczęcie życia od nowa bez długów. Dlatego należy przestrzegać poniższych wskazówek aby proces...

Najważniejsze korzyści ogłoszenia upadłości konsumenckiej

Poniżej opisujemy 8 najważniejszych korzyści ogłoszenia upadłości konsumenckiej: 1. Oddłużenie Długi upadłego zostaną umorzone. Umorzenie zobowiązań upadłego jest możliwe dopiero po ogłoszeniu upadłości przez Sąd, przeprowadzeniu likwidacji majątku i wykonaniu Planu...

Słownik pojęć upadłościowych

Zdobywając wiedzę na temat upadłości konsumenckiej, z pewnością zobaczysz wiele typowych dla tego tematu pojęć. Aby ułatwić Ci zrozumienie ich, przygotowaliśmy definicje najważniejszych pojęć. Upadłość konsumencka Postępowanie sądowe przeznaczone dla osób fizycznych...

Jak zacząć współpracę z naszą kancelarią?

Jak wygląda współpraca z naszą kancelarią?

Jak wypełnić wniosek o ogłoszenie upadłości konsumenckiej

W poprzednich artykułach wyjaśnialiśmy m.in. czym jest upadłość konsumencka oraz jak wygląda cała procedura upadłości. W niniejszym artykule opisujemy na co zwrócić uwagę podczas sporządzania wniosku o ogłoszenie upadłości konsumenckiej oraz udostępniamy wzór w.w...