fbpx

O upadłości konsumenckiej słyszała znaczna część z nas. W końcu z roku na rok coraz więcej osób decyduje się na skorzystanie z tego przywileju, o czym wskazują statystyki. Z dniem 24 marca 2020 roku w życie weszły przepisy nowelizacji prawa upadłościowego. Czego dotyczą oraz czy są korzystne dla osób niewypłacalnych? Na ten temat odpowiemy w poniższym wpisie.

 

Aby przybliżyć instytucję upadłości konsumenckiej, należy zacząć od podstaw. Celem niniejszego wpisu jest zwięzłe i możliwie proste przedstawienie ogólnego zarysu tej instytucji.

Co to jest upadłość konsumencka?

Zwięźle rzecz ujmując, upadłość konsumencka jest przede wszystkim postępowaniem sądowym skierowanym wyłącznie dla osób fizycznych, które nie zajmowały się działalnością gospodarczą, a doświadczyły niewypłacalności.

Głównym celem upadłości konsumenkiej jest oddłużenie z części lub nawet całości zadłużenia, których dłużnik nie będzie w stanie spłacić.

Ważny jest fakt, iż upadłość może dotyczyć wyłącznie długów, które zaistniały przed jej ogłoszeniem.

Istotną zmianą jest to, że do zadłużenia mogło dojść nawet w sposób umyślny. Jeśli specjalnie doprowadziłeś się do swojej niewypłacalności, to również masz prawo do ogłoszenia upadłości konsumenckiej, jednak sąd potraktuje Cię inaczej, niż w sytuacji osoby, która na zadłużenie nie miała większego wpływu i było ono spowodowane np. utratą pracy, ciężką chorobą czy rozwodem.

Kiedy konsument staje się niewypłacalny?

W odniesieniu do upadłości konsumenckiej, ustawa – prawo upadłościowe, wyraźnie wskazuje co oznacza tzw. „niewypłacalność”. Jest to stan, kiedy konsument (osoba fizyczna nieprowadząca działalności gospodarczej) nie reguluje swoich wymagalnych zobowiązań przez okres co najmniej trzy miesiące.

Wymagalne zobowiązania to z kolei takie, których termin płatności już minął. Jako przykład można wskazać sytuację konsumenta, który nie spłacił ostatnich 3 rat kredytu.

 

Kto może ogłosić upadłość konsumencką i jak to zrobić?

Już wiesz czym jest instytucja upadłości konsumenckiej, warto jest więc rozwiać wszelkie wątpliwości i zastanowić się nad tym, kto może ogłosić upadłość w 2020 roku.

Wiesz, że jest to możliwość skierowana do osób, które nie prowadzą działalności gospodarczej (oczywiście osoby, które prowadziły działalność gospodarczą ale już ją zamknęły mogą skorzystać z upadłości konsumenckiej).

Ogłoszenie upadłości osoby fizycznej odbywa się w sądzie, dlatego, aby skorzystać z tego rozwiązania konieczne jest wniesienie sprawy do właściwego sądu poprzez napisanie i złożenie wniosku o ogłoszenie upadłości konsumenckiej.

We wniosku należy uzasadnić, że dłużnik nie ma realnych możliwości na spłatę swoich zobowiązań.

Zobacz również: Jak wypełnić wniosek o ogłoszenie upadłości konsumenckiej

Jak wygląda proces upadłości krok po kroku?

Cała procedura zmierzająca do ogłoszenia upadłości rozpoczyna swój bieg w momencie złożenia wniosku do właściwego sądu rejonowego, w którym znajduje się wydział gospodarczy ds. upadłościowych oraz wniesienia opłaty w wysokości 30 zł.

W odniesieniu do upadłości konsumenckiej ustawa nie przewiduje żadnego konkretnego terminu na złożenie takiego wniosku od momentu zaistnienia stanu niewypłacalności (w przeciwieństwie do upadłości przedsiębiorcy).

Wniosek składa się na właściwym formularzu, w którym oprócz prawidłowego wypełnienia stosownych rubryk, należy także wskazać okoliczności uzasadniające nasz wniosek wraz z dowodami.

W wielu przypadkach dłużnicy decydują się na skorzystanie z usług profesjonalnych kancelarii prawnych i rezygnują z samodzielnego przygotowania wniosku.

Ustawa zawiera także kilka dodatkowych ograniczeń, ale w ich przypadku istnieje furtka w postaci względów słuszności i względów humanitarnych, które odpowiednio uargumentowane we wniosku umożliwiają ogłoszenie upadłości konsumenta.

Jeśli dojdzie do ogłoszenia upadłości, w kolejnym etapie całe postępowanie jest kierowane przez syndyka.

Syndyk posiada prawo do rozporządzania majątkiem upadłego, mimo iż ten ciągle pozostaje jego własnością. Dochodzi do utworzenia listy wierzycieli i spieniężenia wartościowych składników majątku, jeśli te zgodnie z przepisami prawa mogą wejść do masy upadłości.

W czasie działania syndyka, część dochodów upadłego jest pobierana celem spłaty wierzycieli (oczywiście jeśli syndyk jest w stanie pobrać jakiekolwiek kwoty od upadłego bez uszczerbku dla zaspokojenia podstawowych potrzeb życiowych jego i jego rodziny).

Pieniądze uzyskane ze sprzedaży majątku dzielone są między wierzycieli na podstawie planu podziału.

Cały proces po ogłoszeniu upadłości kończy się w momencie kiedy dochodzi do ustalenia planu spłaty wierzycieli (max 86 miesięcy), a następnie oddłużenia upadłego, poprzez umorzenie pozostałych, niespłaconych długów.

Jeśli sytuacja materialna upadłego uniemożliwia mu wykonanie jakiegokolwiek planu spłaty, to w sytuacji, gdy nie zaistniały żadne zaniedbania z jego strony w zakresie współpracy z syndykiem, dochodzi do jego oddłużenia bez planu spłaty.

 Zobacz jak wygląda proces upadłości krok po kroku

Zalety upadłości konsumenckiej

Największą zaletą jest umorzenie niespłaconych zobowiązań. Jeśli upadły współpracuje z syndykiem i sądem, sędzia nie ma podstaw do odmowy oddłużenia takiego upadłego.

Upadłość konsumencka ma na celu przywrócenie niewypłacalnego konsumenta do obrotu gospodarczego, co wiąże się z korzyściami dla całej gospodarki. W związku z tym jej przesłanki są tak restrykcyjnie określone w przepisach prawa.

W przypadku sprzedaży mieszkania albo domu jednorodzinnego przez syndyka, w sytuacji, gdy sytuacja mieszkaniowa upadłego i jego rodziny musi zostać zaspokojona, dochodzi do wydzielenia z sumy uzyskanej ze sprzedaży kwoty odpowiadającej przeciętnemu czynszowi najmu lokalu mieszkalnego w tej samej lub sąsiedniej miejscowości za okres od 12 do 24 miesięcy.

Upadłość konsumencka – co dalej?

Życie po upadłości konsumenckiej może być pełne harmonii i spokoju. Pozwala również na odbudowanie budżetu i pozbycie się wszelkich dręczących Cię myśli odnośnie do niespłaconych przez nas długów.

Jedynym zmartwieniem, które może ciążyć na upadłym jest fakt, że musi on pozbyć się swojego majątku (o ile go posiada).

Co po ogłoszeniu upadłości konsumenckiej?
Zwyczajnie będziesz mógł powrócić do normalnego życia, realizować swoje cele zawodowe, zdobywać nowe doświadczenia i przede wszystkim rozważnie podejmować decyzje o zaciąganiu zobowiązań.

 

Podsumowanie

Samo ogłoszenie upadłości konsumenckiej nie kończy całego postępowania. Jak wskazano powyżej, stanowi preludium do rozpoczęcia właściwego postępowania, które ma na celu oddłużenie niewypłacalnego konsumenta.

Jeżeli jesteś osobą fizyczną (nie prowadzisz działalności gospodarczej), a Twoja sytuacja finansowa jest aktualnie zachwiana – masz zaległości wobec swoich wierzycieli i nie jesteś w stanie ich spłacać nie z własnej winy (choroba, utrata pracy, rozwód etc.), nie czekaj do momentu kiedy otrzymasz pisma od komornika.

Oceń swoje szanse na oddłużenie w upadłości konsumenckiej podczas spotkania z ekspertami naszej kancelarii. 

Aby skorzystać z porady i analizy Twoich szans pod kątem prawnym i finansowym, należy umówić swój indywidualny termin spotkania.

 

ZADZWOŃ POD NUMER: 505 906 905

lub wypełnij krótki test poniżej

Co to jest upadłość konsumencka?

O upadłości konsumenckiej słyszała znaczna część z nas. W końcu z roku na rok coraz więcej osób decyduje się na skorzystanie z tego przywileju, o czym wskazują statystyki. Z dniem 24 marca 2020 roku w życie weszły przepisy nowelizacji prawa upadłościowego. Czego...

Co najgorszego może się wydarzyć jeżeli dłużnik będzie „chować głowę w piach” lub nic nie zrobi ze swoimi długami?

W tym wpisie chcemy pokazać Ci 5 etapów, przez które przechodzą dłużnicy, którzy niespłacają swoich zobowiązań finansowych:   Zadłużenie stale będzie się powiększać, naliczane odsetki, koszty sądowe, koszty komornicze mogą podnieść wysokość zadłużenia o nawet...

Co zrobić aby jak najlepiej przygotować się do upadłości konsumenckiej?

Jak właściwie przygotować się do upadłości konsumenckiej (zanim podejmiesz jakiekolwiek kroki) Upadłość konsumencka jest przywilejem dla dłużnika, umożliwiającym mu rozpoczęcie życia od nowa bez długów. Dlatego należy przestrzegać poniższych wskazówek aby proces...

Najważniejsze korzyści ogłoszenia upadłości konsumenckiej

Poniżej opisujemy 8 najważniejszych korzyści ogłoszenia upadłości konsumenckiej: 1. Oddłużenie Długi upadłego zostaną umorzone. Umorzenie zobowiązań upadłego jest możliwe dopiero po ogłoszeniu upadłości przez Sąd, przeprowadzeniu likwidacji majątku i wykonaniu Planu...

Słownik pojęć upadłościowych

Zdobywając wiedzę na temat upadłości konsumenckiej, z pewnością zobaczysz wiele typowych dla tego tematu pojęć. Aby ułatwić Ci zrozumienie ich, przygotowaliśmy definicje najważniejszych pojęć. Upadłość konsumencka Postępowanie sądowe przeznaczone dla osób fizycznych...

Jak zacząć współpracę z naszą kancelarią?

Jak wygląda współpraca z naszą kancelarią?

Jak wypełnić wniosek o ogłoszenie upadłości konsumenckiej

W poprzednich artykułach wyjaśnialiśmy m.in. czym jest upadłość konsumencka oraz jak wygląda cała procedura upadłości. W niniejszym artykule opisujemy na co zwrócić uwagę podczas sporządzania wniosku o ogłoszenie upadłości konsumenckiej oraz udostępniamy wzór w.w...